Seleccionar página

Alcoi: El descens més important es produeix en els residus reciclables: un 18,93%

por | 14 Ago 2012 | Alcoi

L’Ajuntament d’Alcoi presta els serveis d’arreplegada i tractament de brossa de forma concertada amb l’empresa FCC, que s’encarrega d’aquestes tasques. És l’ajuntament qui s’ocupa directament de la gestió de l’Ecoparc Municipal i del seguiment dels serveis encarregats a l’empresa concessionària.

Durant el primer semestre del 2012, s’han realitzat en aquesta àrea de gestió municipal les següents accions a l’àmbit de l’arreplegada i tractament dels residus urbans i reciclables a Alcoi:

• Recollida i tractament de residus sòlids urbans i voluminosos.

• Recollida-transport fraccions reciclables (vidre, paper-cartó i envasos).

• Buidatge contenidors Ecoparc.

• Càrrega cartó.

Segons el Regidor de Medi Ambient Jordi Tormo, “aquest, junt al servei de neteja viària, és un dels serveis més importants que es gestionen a l’Ajuntament i també un dels més complexos. Per això, necessitem l’ajuda de tota la població. És important que ens conscienciem i millorem la gestió dels residus, sobre tot dels reciclables, i que mantinguem la ciutat més neta, ja que així millorarem el medi ambient urbà i la imatge d’Alcoi. La ciutat és nostra. Tenim de recuperar l’espai públic viscut”.

El Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Alcoi ha conclòs les estadístiques dels residus generats i de la gestió realitzada durant la primera part de l’any 2012. Com evidencien les dades del Departament, el volum de residus urbans orgànics i d’altres restes agrupat al contenidor verd s’ha situat en 9.309,51 tones entre gener i juny. Aquest volum representa un descens del 4,58% respecte al primer semestre del 2011, període en que es va situar en 9.757,30 tones.

La distribució mensual de la seua generació és la que figura a continuació:

En aquest sentit, si es revisa l’històric recent es possible comprovar que el volum de residus urbans orgànics i d’altres restes gestionats al contenidor verd es va reduir en el 14% entre 2007 i 2011, passant de 21.958,05 a 18.842,00 tones.

Per la seua part, el volum de residus reciclables (contenidor groc per als envasos lleugers, blau per al paper-cartró i campana verda per al vidre) també ha registrat un notable descens. Segons les dades del Departament de Medi Ambient, durant els primers cinc mesos del 2012 s’han generat a Alcoi 1.299,32 tones d’aquesta tipologia de residus. Aquesta xifra representa un descens del 18,93% respecte al 2011, ja que entre gener i maig es van generar 1.602,76 tones en el nostre municipi.

Segons Jordi Tormo, aquesta situació es deu “principalment a la recessió econòmica, el que suposa un descens continuat en el poder adquisitiu de les famílies i dels ciutadans i que

s’evidencia en el descens dels residus generats urbans, dels envasos i vidre, ja que també baixa el consum de les famílies. A més, és necessari destacar que s’ha incrementat el preu pagat pel cartó, el que ha suposat que les empreses que major volum generen d’aquest residu el vengen a les empreses gestores”. 

Anuncios
Cineapolis Ontinyent

ANUNCIOS

LO MÁS LEIDO HOY

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN