Seleccionar página

El municipi de Benimodo concedirà una beca de 2.000 euros per a realitzar un estudi històric de la localitat

por | 22 Feb 2016 | Benimodo

La beca cobrirà totes les despeses que s’originen (desplaçament, allotjament, manutenció, inscripció i assistència als actes programats). L’Ajuntament de Benimodo es presentarà com a col·laborador de l’investigador en l’assemblea, així com es reserva el dret a publicar la comunicació en mitjans municipals. En qualsevol cas, el becari haurà de manifestar ja en l’exposició de la comunicació, ja per escrit en el text definitiu per a publicar que es lliurarà al Secretariat Local d’Organització de l’Assemblea d’Història de la Ribera, que dita comunicació ha gaudit de l’ajuda econòmica de l’Ajuntament de Benimodo per a dur-se a terme.

El treball tindrà una extensió mínima de 25 folis. La beca està dotada amb un import de 2.000 euros, que s’abonarà una vegada s’haja finalitzat el treball d’investigació i siga presentat en la XVII Assemblea. La beca es concedirà abans del 31 de març de 2016, per tant el temps de què es disposarà per a realitzar la investigació serà des de la notificació de l’adjudicació de la beca fins al dia de la inscripció en la XVII Assemblea d’Història. Els requisits dels aspirants són ser major d’edat i estar en possessió de titulacions universitàries com doctorat, llicenciatura, grau i/o màster en Geografia, Història, Història de l’Art i Humanitats. El termini de presentació de sol·licituds acabarà el dia 28 de març de 2016. Serà també obligatori realitzar una conferència a Benimodo en la data que s’acorde entre el beneficiari de la beca i l’Ajuntament. La resta de les bases es poden consultar a l’Ajuntament de Benimodo.

L’Assemblea d’Història de la Ribera és un encontre d’estudiosos i investigadors que amb caràcter bianual es desenvolupa en una localitat de la Ribera del Xúquer i que té com a objectiu mostrar als assistents (investigadors, historiadors, arqueòlegs, afeccionats a la història, però també a tot el públic assistent que hi acudeix) quines són les darreres investigacions que s’estan desenvolupant sobre la història de les societats pretèrits de les localitats de la Ribera del Xúquer. L’Assemblea d’Història de la Ribera s’ha desenvolupat fins a la data en 16 edicions i en totes, com en la pròxima, ha disposat de l’aval acadèmic de la Universitat de València, fins i tot en les darreres edicions ha estat oferida com un curs de lliure elecció pel Servei d’Extensió Universitària de l’esmentada universitat. Aquesta edició de l’Assemblea d’Història de la Ribera es desenvoluparà a la Pobla Llarga, i com en edicions anteriors hi haurà dues seccions: una miscel·lània (amb les característiques seccions de Geografia, Fonts documentals, Arqueologia, Història Antiga, Medieval, Moderna, Contemporània i Història de l’Art i Patrimoni) i una altra secció de caràcter monogràfic amb el títol “Vil·les, alqueries i cases de camp. Poblament dispers, noves poblacions i urbanitzacions a la Ribera”. En aquesta edició es pretén que els diferents ajuntaments de la comarca atorguen beques per a incentivar els estudis d’història local (i comarcal) a través d’investigadors formats acadèmicament amb estudis universitaris reglats perquè aquests estudis acaben revertint en l’augment del coneixement que tenen els veïns de la població sobre el passat del municipis de la comarca.

Bisbal Paelles Monumentals te ha ofrecido esta noticia

 

 

 

Anuncios
Cines Axion Xàtiva

ANUNCIOS

LO MÁS LEIDO HOY

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN