Seleccionar página

La Plataforma contra el Macroabocador de Llanera promou una moció demanant la destitució de Parra

por | 22 Nov 2013 | Actualidad

El passat mes de juliol a l’assemblea del Consorci de Residus de l’àrea de gestió 2 de les zones X, XI i XII (actualment pla zonal V5) es van aprovar una sèrie d’acords entre els que cal destacar el de demanar a la Conselleria la paralització del projecte del macroabocador de Llanera en vista de la seua inviabilitat a tots els nivells i que no es contemplara cap altre projecte per a dit emplaçament.

Sorprenentment, el Sr. Vicente Parra Sisternes en lloc de complir amb el seu manament democràtic ha actuat de totes les formes possibles per a intentar detindre’l i imposar la seua postura personal de preparar un nou projecte de macroabocador en Llanera. A banda de mostrar un greu dèficit democràtic, ha mostrat també una notable mala fe en mostrar un informe jurídic de la Generalitat afirmant que aquest impedia que el projecte de macroabocador fora detingut. La lectura de l’informe demostra que aquesta afirmació del Sr. Parra és totalment falsa ja que el document (pàg. 6 i 7) expressa que el Consorci pot decidir no fer el macroabocador de Llanera i pagar una indemnització a l’empresa adjudicatària.

En altres ocasions ha afirmat a la premsa que en breu s’iniciarien obres a Llanera quan la veritat és que no té cap permís de les administracions competents per a fer res allà i algunes d’estes administracions han mostrat en públic els seus dubtes respecte a la viabilitat ambiental del projecte de Llanera pels riscos que comporta.

D’altra banda, el Sr. Parra Sisternes ha reconegut de forma tàcita que el projecte inicial és inviable i que cal refer-lo. Un projecte que es va idear i desenvolupar baix la seua responsabilitat i control i que ha generat ja costos al Consorci i per tant a la ciutadania. A més a més aquest projecte inicial contenia greus deficiències que augmentaven els costos del projecte: Pagaments excessius per cessió de terrenys, despeses publicitàries innecessàries, etc…

De l’anàlisi objectiu d’aquestos fets s’extrau que:

1.- El Sr. Vicente Parra Sisternes no respecta el mandat democràtic d’aquells que l’han triat.

2.- El Sr. Vicente Parra Sisternes no ha estat capaç de trobar un emplaçament per a les instal·lacions de tractament i abocament de residus que genere confiança ambiental ni acord ciutadà al respecte. Tampoc ha estat capaç d’oferir un model de gestió adaptat a la realitat actual que a banda de reduir els impactes ambientals genere activitat i riquesa en les nostres comarques.

3.- El Sr. Vicente Parra Sisternes ha obrat en contra dels interessos i voluntat dels Consorciats que presideix i s’ha centrat en defendre interessos privats en lloc dels ciutadans. En aquest sentit volem remarcar els següents fets:

• Segons càlculs manifestats per Secopsa en al·legacions presentades, l’adjudicatari entregarà prop de 50 milions d’euros a la societat d’inversió inicialment anomenada “Gains Tax” i actualment “Valenciana de Contrataciones”, a canvi del lloguer 80 fanecades de terreny i sospitoses assistències en l’obtenció de llicències administratives. Uns diners que es podrien estalviar als ciutadans amb una expropiació dels dits terrenys que tenen un valor de mercat sensiblement menor.

• Ha pressupostat 7,8 milions d’euros en concepte de publicitat, que s’han destinat a patrocinis a mitjans de comunicació i empresses privades. Uns diners que es podrien estalviar ja que els ciutadans no poden triar altre consorci que preste el servei de tractament del seu fem.

• Els Ajuntaments s’han vist enganyats amb les promeses de major eficiència i s’han trobat amb la realitat d’unes taxes notablement superiors a les anteriors per un servei similar.

4.- El Sr. Vicente Parra Sisternes ha mentit en premsa amb l’objectiu de manipular la voluntat ciutadana i la dels membres de l’assemblea del Consorci per tal de canviar els resultats de la votació de juliol.

5.- El Sr. Vicente Parra Sisternes va presentar un projecte inicial baix la seua responsabilitat que s’ha mostrat impossible d’aprovar i executar, generant perjudici a ciutadans i el propi consorci que s’han fet càrrec de les despeses generades per les seues errades.

A la vista d’aquestes actuacions es pot afirmar que ha mostrat un elevat grau d’incompetència i que no té la capacitat de dirigir aquest Consorci ni de dissenyar un model de gestió dels residus sostenible a tots els nivells.

Fdo.: Plataforma.

Foto portada: Vicent Parra, president del COR. 

Anuncios
Cineapolis Ontinyent

ANUNCIOS

LO MÁS LEIDO HOY

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN